Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu - Biuletyn Informacji Publicznej

 nju 

 ul. Drzymały 22

 45-342 Opole

 tel. (0-77) 401-78-00

fax (0-77) 456-68-11

Elektroniczna Skrzyna Podawcza

 

 

Godziny pracy: 7:00 - 15:00

Dyrektor Urzędu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach

od 15:00 do 17:00

 


List orzegawczy do przedsiębiorców ret

 

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki informują o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku VAT, zidentyfikowanymi w obrocie elektroniką   

Niniejszy list kierowany jest do wszystkich podatników VAT dokonujących obrotu towarami z branży elektronicznej. List ma charakter wyłącznie informacyjny, co oznacza, że nie jest źródłem praw i obowiązków.

 Przyczyny ostrzeżenia

Wyniki prowadzonych przez służby skarbowe analiz ryzyka,  potwierdzone wynikami postępowań kontrolnych, wskazują, że obszarem szczególnie narażonym na wyłudzanie nienależnego zwrotu VAT lub unikanie zapłaty należności budżetowych z tego tytułu jest rynek produktów elektronicznych, w szczególności telefonów komórkowych, tabletów, konsoli do gier itp.

więcej :       list_ostrzegawczy_-_elektronika.pdf


 

95-rocznica utworzenia polskiej administracji skarbowej

 

ertDzień Skarbowości ustanowiono dla uczczenia ustawy z 31 lipca 1919 r . o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych, która wprowadziła trójstopniowy model organizacji administracji skarbowej.

W 95-rocznicę utworzenia polskiej administracji skarbowej, 24 lipca br. w Warszawie odbyły się obchody Dnia Skarbowości. Podczas uroczystości pracownikom administracji podatkowej i kontroli skarbowej wręczono Odznaczenia Państwowe – Medale za Długoletnią Służbę oraz Odznaki Honorowe za Zasługi dla Skarbowości RP.

Minister finansów Mateusz Szczurek podkreślił, że Dzień Skarbowości to święto wszystkich pracowników urzędów i izb skarbowych, którzy wykonują mało popularną i nielekką pracę, jaką jest pobór podatków, a także pracowników kontroli skarbowej, stojących na straży uczciwości w obrocie gospodarczym i dbających o zdrową konkurencję między przedsiębiorcami. – Dzisiaj nie musimy się borykać z tak wielkimi problemami prawnymi i organizacyjnymi, jak przed blisko stu laty. Jednak podobnie jak wtedy podejmujemy działania zwiększające stabilność finansową i bezpieczeństwo państwa wobec zagrożeń kryzysowych – powiedział minister.

Częścią tegorocznych uroczystości było także odsłonięcie pamiątkowej tablicy na zewnętrznej stronie budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście. Poświęcona jest ona skarbowcom poległym w walce z najeźdźcami w latach 1939-1945 oraz tych, którzy uratowali skarb narodowy zdeponowany w okresie wojennym w skarbcu mieszczącym się w gmachu przy ulicy Lindleya 14: Wacława Drojanowskiego, Wandę Orlicz-Dreszer, Natalię Jarczewską, Józefa Falandysza i Ignacego Zenko. Tablica, odsłonięta z inicjatywy wiceministra Jacka Kapicy, ma przypominać historię tego budynku oraz patriotyzm i poświęcenie skarbowców w latach wojny.

 


 

Oszuści paliwowi skazani

Zdemaskowany przez Kontrolę Skarbową przestępczy paliwowy proceder doprowadził do skazania osób zaudział w grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym handlem paliwami. Oszukali Skarb Państwa na ponad 50 mln zł. Dokonano zabezpieczenia na majątku oszustów na kwotę ok. 12 mln zł.

Grupa, która brała w nim udział, to kilkanaście nierzetelnych firm z terenu województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Nielegalny proceder rozpracowywany był przez przez kontrolę skarbową i organy ścigania. Zdemaskowanie paliwowych oszustów wymagało precyzyjnego działania. Istotną rolę w zorganizowanej grupie przestępczej pełnił rodzinny biznes  handlu paliwem z nieznanego źródła. Członkowie rodziny wystawiali puste faktury, biorąc udział w procederze polegającym na obrocie dużymi ilościami substancji ropopochodnych. Nie posiadali baz paliwowych i środków transportu, nie zatrudniali też żadnych pracowników. Kupujący wiedzieli dlaczego paliwo jest znacznie tańsze, a faktury dokumentujące zakupy paliw są fikcyjne. Przestępcy paliwowi nie płacili podatku VAT i akcyzy.

Członkowie rodziny, wspólnie z innymi 17 podejrzanymi, prowadzący przestępczą działalność handlu paliwem ostatecznie trafili przed sąd. Usłyszeli zarzuty o udział w grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu gospodarczego, przy pomocy poświadczających nieprawdę faktur VAT, paliw płynnych niespełniających norm jakościowych. Przyznali się do udziału w tym procederze. Zostali skazani przez sąd. Wymierzone kary są dotkliwe: ponad 550 tys. zł kary grzywny i kary pozbawienia wolności w wymiarze do 2 lat, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu, produkcji, obrocie i dystrybucji paliw płynnych.

 

  wypowiedź rzecznika prasowego UKS w Opolu

  wypowiedź anonimowego analityka z UKS w Opolu


Mieszkańcy

Terenów Atrakcyjnych Turystycznie !Kliknij w obrazek aby powiększyć

 

Sezon letni to dla jednych czas wypoczynku, dla innych czas wytężonej pracy, dającej możliwość dodatkowego, zgodnego z prawem zarobku.

Mieszkańcy regionu wypoczynkowego, nieprowadzący działalności gospodarczej, posiadający lokale mieszkalne lub nadwyżki powierzchni mieszkalnej, mogą wykorzystać fakt zamieszkiwania na terenie atrakcyjnym turystycznie i uzyskać dodatkowe przychody – legalnie.  

Osoby takie bowiem, w ramach tzw. „najmu prywatnego”, mogą uzyskiwać dochody, które najkorzystniej jest opodatkować ryczałtem
od przychodów ewidencjonowanych, według stawki 8,5%. Warunkiem skorzystania z takiej formy opodatkowania jest złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze ryczałtu. W innym przypadku dochody takie muszą być opodatkowane na zasadach ogólnych.

Należy jednak pamiętać, iż osoby uzyskujące w ciągu roku przychody z „najmu prywatnego” winny złożyć takie oświadczenie
w terminie do 20-go, następnego miesiąca po uzyskaniu pierwszego przychodu, a przychody rozliczać miesięcznie lub kwartalnie.

Wybór ryczałtu i zgłoszenie do opodatkowania osiągniętego przychodu, w ocenie specjalistów, jest decyzją właściwą i rozsądną, która jednocześnie pozwoli uniknąć ewentualnych sankcji karno-skarbowych oraz  zainteresowania „życzliwych” sąsiadów.

Jednocześnie informujemy, iż w okresie wakacyjnym kontrola skarbowa będzie sprawdzała legalność prowadzonej działalności gospodarczej oraz prawidłowość odprowadzania podatków przez osoby wynajmujące pokoje i nieprowadzące działalności gospodarczej.


Wykorzystaj atrakcyjność regionu i zwiększ legalnie

swoje dochody!

 


yrt

1 maja 2014 – właśnie świętujemy nasze pierwsze dziesięć lat członkostwa w Unii Europejskiej. Akcesja wymagała od nas wiele pracy i wysiłku, ale bilans wychodzi zdecydowanie na plus.

Podsumowanie dziesięciolecia? – Staliśmy się stabilnym finansowo państwem, którego gospodarka jest darzona zaufaniem zagranicznych rynków finansowych, a na forum unijnym mamy silny głos liczący się w debacie europejskiej ­­– wylicza minister Mateusz Szczurek. A to dopiero pierwsza unijna dekada.

Zachęcamy do lektury broszury i mamy nadzieję, że kolejne 10 lat naszego członkostwa w UE będzie równie owocne.

10latwUEwww2.pdf

 


 

rty

 

Weż paragon. Nie dla szarej strefy

Czas wolny, wakacje czy ferie oznaczają wiele przygód i ciekawych zabaw. Zanim wyruszymy na wycieczkę, zanim zrobimy zakupy, przypomnijmy sobie dlaczego warto być ostrożnym, nie dać się oszukać i wziąć paragon!!!! W ramach działań edukacyjnych wszystkie urzędy kontroli skarbowej próbują obudzić wyobraźnię dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych, by ukazać co mogłoby się stać, gdyby zabrakło pieniędzy w budżecie państwa.

 

Z inicjatywy UKS w Opolu i Katowicach, we współpracy z UKS w Białymstoku, Kielcach, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze powstała książeczka edukacyjna. W sposób prosty i przyjazny omawia trudne pojęcia tj: budżet państwa, reklamacja, kasa fiskalna czy uczciwa konkurencja. Budzi zainteresowanie przez bajkowy świat, rebusy, krzyżówkę czy komiks o szarej strefie. Odpowiada na pytanie dlaczego warto upomnieć się o dowód zakupu - paragon, rachunek lub fakturę VAT.

 

 

 

 

 


Zimowa edycja akcji "Weź paragon" dobiegła końca.

W okresie od 20 stycznia do 2 marca 2014 r. w całym kraju, kontrola skarbowa i administracja podatkowa prowadzili działania edukacyjne oraz kontrole w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej.W województwie opolskim inspektorzy kontroli skarbowej, w ramach podejmowanych działań zmierzających do oceny wywiązywania się przez podatników z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych oraz wydawania paragonów przeprowadzili 884 kontrole skutkujące w 273 przypadkach stwierdzeniem nieprawidłowości. W związku z powyższym wymierzono 270 mandatów o łącznej wartości 81 710 zł. Natomiast urzędy skarbowe z województwa opolskiego wystawiły 114 mandatów na kwotę 31 868 zł. Akcją objęto całe województwo opolskie. Inspektorzy kontroli skarbowej realizowali swoje zadania w 113 miejscowościach.

więcej: http://www.uksopole.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=71

frt

Uczniowie klasy 5 i 6 Szkoły podstawowej w Ścinawie Małej


 

Wspólne działania kontroli skarbowej, prokuratury i Centralnego Biura Śledczego doprowadziły do ujawnienia procederu na szeroką skalę handlu nielegalnym paliwem. Wprowadzono do obrotu tzw. nielegalnie wytworzone paliwo czyli gorszej jakości, niepełnowartościowe, powstające w wyniku zmieszania różnych komponentów, albo na bazie odbarwionych olejów, poza systemem fiskalnym.

Podmioty działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej stworzyły łańcuchy firm, a ich rola była ściśle określona. Ich działadernie w szarej strefie polegało na sterowaniu obrotem towarowym, obiegiem dokumentów oraz płatnościami. To wszystko miało na celu zatarcie śladów rzeczywistej działalności i jednocześnie nadanie jej pozorów legalności. Grupa działająca pod przykrywką kilkunastu nierzetelnych firm z terenu całego kraju, od 2006r. wprowadzała do obrotu paliwa z niewiadomego źródła, posługując się fikcyjnymi fakturami. W efekcie wspólnych działań organy ścigania i kontrola skarbowa wykryli właściciela przedsiębiorstwa handlowego z województwa śląskiego, który nabywał paliwo w ilościach hurtowych z dwóch nielegalnych źródeł. Podążając tym śladem, ujawniono kolejnych kilkunastu odbiorców, którym sprzedawał nielegalne paliwo. Kontrole u odbiorców paliwa niewiadomego pochodzenia poprzedzone były drobiazgowym śledztwem prowadzonym przez CBŚ pod nadzorem Prokuratury, w ścisłej współpracy z kontrolą skarbową. Wykazano fikcyjność dokumentacji nabycia paliw przez przedsiębiorcę - „dystrybutora”.

Działalność przestępców spowodowała uszczuplenie Skarbu Państwa na kwotę 26 mln zł.

Na majątku oszustów dokonano zabezpieczenia w wysokości ponad 13 mln zł.


 

Ministerstwo Finansów docenione za walkę z szarą strefą

Ministerstwo Finansów za działania przeciwdziałające nadużyciom w obrocie paliwami znalazło się wśród firm i instytucji nominowanych w 2. edycji plebiscytu Akcenty 2013, organizowanego przez branżowy portal e-petrol.

Resort finansów dostrzegł problem „szarej strefy" i wprowadził zmiany w przepisach m.in. instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy, które mają być rozwiązaniem przeciwdziałającym nadużyciom w obrocie paliwami – napisał serwis e-petrol w uzasadnieniu nominacji plebiscytu w kategorii Segment hurtowy. MF znalazło się wśród 5 nominowanych, obok m.in. Grupy LOTOS S.A. i ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Akcenty 2013 zostaną przyznane firmom i instytucjom, które w minionym roku wywarły znaczący wpływ na rynek paliw w Polsce.

Głosowanie na stronie www.e-petrol.pl trwa do 31 marca 2014 r., wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone na początku kwietnia.

 


 

Zadania urzędów kontroli skarbowej na 2014r.

Ocena realizacji zadań określonych na rok 2012 i 2013 potwierdza zasadność dotychczasowych działań kontroli skarbowej, a tym samym trafność sformułowanych zadańw obszarach szczególnie narażonych na występowanie negatywnych zjawisk.

 

Wycigzzadaurzdowkontroliskarbowejnarok2014.pdf

 


 Akcja "Weź paragon" zima 2014r.ert

  

Pod hasłem "Nie bądź jeleń, weź paragon" w całym kraju rusza kolejna, zimowa edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić społeczeństwu korzyści płynące z brania paragonów oraz z rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych przez przedsiębiorców. Prowadzona jest w okresie ferii zimowych, od  20 stycznia do 2 marca 2014 roku.

 

 

 

 


 

Wspólne działania UKS w Opolu, ABW, Prokuratury i urzędów skarbowych.

Skarb Państwa odzyskuje miliony.

rtyDzięki zdemaskowaniu grupy spółek, które brały udział w zorganizowanym przestępstwie karuzelowym, UKS w Opolu ujawnił nieprawidłowości podatkowe w wysokości prawie 25 mln zł. Przedmiotem karuzeli była produkcja i handel maszynami, które krążyły w łańcuchu dostaw pomiędzy czynnymi podatnikami VAT UE mającymi swoją siedzibę zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej.

Kontrolowane spółki funkcjonując jako ogniwa "podatkowej karuzeli" zawierały transakcje zakupu, produkcji, modernizacji i sprzedaży tego samego towaru, tego samego dnia przy jednoczesnym znacznym wzroście jego wartości. Grupa spółek stworzyła więc sieć pozornych transakcji handlowych, a ich prawdziwym celem było cykliczne uzyskiwanie nienależnych korzyści finansowych m.in. wyłudzanie zwrotu podatku VAT, przede wszystkim poprzez fikcyjny wywóz maszyn za granicę i uniknięcie opodatkowania całej grupy.

Na obecnym etapie Skarb Państwa odzyskał prawie 10 mln zł.

Sprawa jest rozwojowa.


 

Zmiany w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT
od 1 stycznia 2014 r.

 

 


 

Budżet od podszewki – co dla nas z naszych podatków?

Co trzeci Polak traktuje płacenie podatków jako nieprzyjemny obowiązek i nie wie, na co podatki są przeznaczane. Chcemy pokazać, że z naszych podatków finansujemy szkoły, szpitale, budujemy nowe drogi i stadiony, pomagamy organizacjom pożytku publicznego. Bez wkładu każdego z nas budżet państwa nie sprostałby zaspokajaniu niezbędnych potrzeb społecznych...

hyt         


 

Wakacyjne podróże z paragonem

Szlakiem asfaltowym

Eliminowanie „szarej strefy” oraz wsparcie uczciwej konkurencji wymaga długofalowych działań, często podejmowanych wspólnie z innymi służbami. Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu wspólnie z inspektorami z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu prowadzili działania ukierunkowane na kontrole w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych oraz pojazdów, którymi świadczy się usługi przewozu osób.

Szlakiem wodnym

Inspektorzy kontroli skarbowej oprócz podróżowania po lądzie sprawdzili także czy przedsiębiorcy świadczący usługi w dziedzinie turystyki po szlakach wodnych wywiązują się z obowiązków podatkowych w zakresie zarejestrowania działalności gospodarczej i ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej.

gtr   wer   ytr  try

Efekty

W wyniku przeprowadzonych akcji pracownicy UKS w Opolu ujawnili nieprawidłowości skutkujące koniecznością wystawienia 9 mandatów karnych na kwotę prawie 7 tys. zł. Z kolei inspektorzy ITD
w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów Ustawy o transporcie drogowym wobec przedsiębiorcy wszczęli wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karami po 3000 zł każde. Wspólne działania będą kontynuowane w przyszłości. 

 


 Zatrzymanych 5 osób - Skarb Państwa mógł stracić kilkunaście milionów złotych

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, dokonali zatrzymania 5 osób podejrzanych o nielegalne wprowadzanie do obrotu gospodarczego oleju napędowego. Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Działalność grupy przestępczej polegała na uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od towarów i usług poprzez wykorzystanie procedury związanej z wewnątrzwspólnotowym nabyciem i dostawą towarów poprzez zamierzone nie uiszczanie podatku oraz uzyskiwanie jego nienależnego zwrotu. W wyniku nielegalnej działalności członkowie grupy przestępczej narazili Skarb Państwa na straty kilkunastu milionów złotych.jyt

Legalizacja paliwa ze źródeł niewiadomego pochodzenia następowała poprzez zakładanie firm tzw. „słupów”, które wystawiały fikcyjne faktury na sprzedaż paliw. Podmioty - tzw. "słupy" miały za zadanie fakturowo wprowadzić do obiegu paliwo i „dać przykrywkę” firmom sprzedającym paliwo. Dlatego też firmy te zostały założone w celu stworzenia pozorów legalnego działania tzn. miały zarejestrowaną działalność, posiadały NIP i REGON, składały deklaracje do urzędów skarbowych oraz ZUS, posiadały rachunki bankowe. Firmy "słupy", biorące udział w tym procederze nie miały zaplecza technicznego umożliwiającego prowadzenie działalności gospodarczej w tej branży.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przeszukali też kilka podmiotów gospodarczych związanych z nielegalną działalnością grupy. Zatrzymane przez ABW osoby usłyszały zarzuty udziału oraz kierowania zorganizowana grupą przestępczą. W stosunku do dwóch osób zastosowano tymczasowe aresztowanie, wobec pozostałych zastosowano inne środki zapobiegawcze. Na poczet przyszłych należności publicznoprawnych, dzięki współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zabezpieczono środki finansowe na rachunkach bankowych na kwotę 1 mln zł. Funkcjonariusze ABW realizowali te czynności z przedstawicielami Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu do tej pory wszczął w przedmiotowej sprawie trzy postępowania kontrolne, a Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu dwa postępowania kontrolne.


 

Stoiska pszczelarzy, malarzy, manufaktura ludowa, pokazy ginących zawodów i występy zespołów ludowych - to tylko kilka z wielu atrakcji, jakie czekały na odwiedzających VIII Festiwal Folklorystyczny w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - Bierkowice. Goście mogli skosztować chleb i pieczywo obrzędowe prosto z pieca z Rudziczki. Przed południem rozpoczęły się także warsztaty kulinarne - pokazy wytwarzania produktów tradycyjnych z degustacją w chałupach.

Opolska kontrola skarbowa na specjalnym stanowisku informacyjnym udzielała wszystkim zainteresowanym porad dotyczących ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych. Dla zwiedzających przygotowana została ekspozycja starych liczydeł, maszyn do liczenia, kas sklepowych oraz kas fiskalnych użytkowanych przez obywateli na przestrzeni lat, będących własnością Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej oraz prywatnych właścicieli. Wielu odwiedzających próbowało sobie przypomnieć jak to dawno temu liczono w sklepach na liczydłach. W zderzeniu z nowoczesnymi kasami fiskalnymi wydawało sie to prawie niewiarygodne, ale wywoływało wiele wspomnień i zainteresowania. Pracownicy opolskiej kontroli skarbowej oraz administracji podatkowej w formie zabawy wyjaśniali najmłodszym trudne pojęcia tj: "szara strefa", "uczciwa konkurencja", kompletując na zakończenie wspaniałą kolekcję prac plastycznych.

        lop

 


 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego jest inicjatorem wydania poradnika, stanowiącego zbiór podstawowych informacji przy podejmowaniu i prowadzeniu działaności w zakresie produkcji i sprzedaży żywności.dre

  

Poradnik stanowi zbiór obowiązujących przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, podatkowych i ubezpieczeniowych określających możliwości oraz formy prowadzenia działalności w ramach dostaw bezpośrednich, sprzedaży bezpośredniej i działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej:   http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=49&idd=608
 
 

KASY FISKALNE NA FESTYNACH, DOŻYNKACH I WYSTAWACH LUDOWYCH

Przepisy konkretnie precyzują kto jest podatnikiem, kto prowadzi działalność gospodarczą i kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej. Dla inspektorów kontroli skarbowej istotne jest, czy sprzedawca wykonuje czynności, w charakterze podatnika i czy wypełniają one znamiona definicji działalności gospodarczej.

Prowadzenie działalności w niektórych branżach np. sprzedaż wyrobów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, gazu płynnego, wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa.

Ważne jest więc kto bierze udział w festynie.

  • I tak przedsiębiorca prowadzący kiosk ogólnospożywczy, biorąc udział w festynie czy wystawie ludowej, wystawiając swoje stanowisko ze słodyczami i napojami – nadal wykonuje te czynności w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jeśli jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej, to na wystawie ludowej też musi ją mieć i nabijać każdą sprzedaż na kasę.
  • Z kolei jeśli festyn rodzinny lub gminny organizuje jednostka samorządu terytorialnego, jeżeli jest to jej zadanie publiczne, do którego została powołana, to nie działa w charakterze podatnika, tylko organu administracji publicznej. Wówczas nie prowadzi działalności gospodarczej, a zatem nie jest zobowiązana prowadzić ewidencji na kasie fiskalnej.
  • Podobnie, gdy sprzedającymi są osoby działające w organizacjach społecznych, takich jak koła gospodyń wiejskich lub komitety rodzicielskie i organizują one incydentalną, okolicznościową sprzedaż np. ciasta lub produktów wytworzonych przez dzieci, czy rodziców. Jest to działalność społeczna, niezarobkowa, nastawiona na integrację społeczną i prowadząca do zaciśnienia więzi sąsiedzkich. Uczestnicy tego typu inicjatyw społecznych angażują się, gdyż mają na uwadze inne korzyści niż ekonomiczne, a prowadzące do zaciśnięcia więzi kulturowych pomiędzy mieszkańcami, rodzicami, uczniami itp. Jeśli nie zamierzają uczynić z tego źródła stałego dochodu, to nie należy traktować tych czynności jako prowadzenie działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nie są oni zobowiązani do używania kasy fiskalnej. Niejednokrotnie bowiem nakład pracy, czasu, koszt produktów i zaangażowanie poświęcone na organizację działalności społecznej może być znacznie większy niż uzyskany przychód ze sprzedaży tych produktów.
  • Ważne jest też, że każdy, kto wykonuje działalność zarobkową w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny rachunek, chociaż nie byłaby zarejestrowana, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o PIT.

·        Wyjątek! Jeśli ktokolwiek na festynie dokonuje sprzedaży alkoholu, to musi mieć nie tylko koncesję na jego sprzedaż, ale też kasę fiskalną rejestrującą tę sprzedaż. Każdy, kto sprzedaje alkohol musi zakupić kasę fiskalną i prowadzić na niej ewidencję sprzedaży, wydając przy tym każdemu klientowi paragon fiskalny. Dlatego też nawet jeśli szkoła, rzemieślnicy czy strażacy zdecydują się na sprzedaż alkoholu na festynie, zobowiązani będą do zakupienia kasy fiskalnej i prowadzenia ewidencji sprzedaży.

  

 Aktualności:

gtyy        rty        jyu

Rysunki dzieci w Urzędzie            Z naszych podatków dla nas                "Weź paragon"

001.pdf    002.pdf    004.pdf            www.znaszychpodatkow.pl

 

 

 

Wszelkie uwagi prosimy kierować
na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  

Alarmuj !!!!!   - Państwa obserwacje.

 

 

 

 

 


 List ostrzegawczy do przedsiębiorcówhty

 

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

EU Cookie Directive Module Information